Myitkyina Online
ၿမစ္ၾကီးနားအြန္လိုင္းဖိုရမ္မွၾကိဳဆိုပါတယ္..။
အသင္းသားမၿဖစ္ေသးလွ်င္ Register ကိုႏိုပ္ၿပီးform ၿဖည့္ေပးပါ..။
ေနာက္..မိမိဂ်ီေမးလ္ကိုဖြင့္ၿပီး..အတည္ၿပဳေပးပါ..။
အသင္း၀င္ၿပီးပါက.. login ကိုႏိုပ္ၿပီး၀င္ပါ..။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။

ၿမစ္ၾကီးနားအြန္လိုင္းဖိုရမ္ႏွင္ ့မိသဟာယ
ကမၻာ့ေရးရာျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ေက်းလက္ေရာက္လည္း ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည့္ SKYNET DTH ႏွင့္ SKYNET MPS စနစ္မ်ား မၾကာမီ လူထုလက္ထဲ ေရာက္ေတာ့မည္

Go down

ကမၻာ့ေရးရာျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ေက်းလက္ေရာက္လည္း ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည့္ SKYNET DTH ႏွင့္ SKYNET MPS စနစ္မ်ား မၾကာမီ လူထုလက္ထဲ ေရာက္ေတာ့မည္

Post  Admin on Tue Nov 16, 2010 7:22 am

ကမၻာ့ေရးရာျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ေက်းလက္ေရာက္လည္း ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည့္ SKYNET DTH ႏွင့္ SKYNET MPS စနစ္မ်ား မၾကာမီ လူထုလက္ထဲ ေရာက္ေတာ့မည္

ၿဂိဳလ္တုထုတ္လႊင့္မႈမွ ဖမ္းယူ သံုးစြဲႏိုင္ေသာSKYNET DTH (Direct To Home) ႏွင့္ SKYNET MPS(Multi Play Service) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႕ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့ မည္ဟုေရႊသံလြင္ မီဒီယာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သိ ရသည္။ SKYNET DTH စနစ္မွာ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ၿဂိဳလ္တုမွ တစ္ဆင့္ အိမ္အထိ တိုက္႐ုိက္ ထုတ္လႊင့္ေပးေသာစနစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေသာ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မည္သည့္ေဒသတြင္ မဆို ကား၊ ရထား၊ သေဘၤာတို႔ေပၚ ၌ခရီးသြားရင္းျဖင့္လည္း on the move ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ွ SKYNET MPS စနစ္မွာမူ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ား၊ အင္တာ နက္ႏွင့္ ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ကို လည္း မီးရထား၊ကား၊သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္႐ုပ္သံလိုင္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာဆိုျခင္း၊ ဖက္စ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ သတင္းပို႔ျခင္းတို႔ကို on the move အသံုးျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ စီအင္န္အင္န္ကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာေက်ာ္သတင္း ဌာနၾကီးမ်ား နည္းတူ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား လည္းသတင္းရွိရာေဒသမွ တိုက္ ႐ိုက္သတင္းေပးပို႔ရန္ယခုထက္ ပိုမို လြယ္ကူလာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ”ၿဂိဳလ္တုကေန ဖမ္းယူလႊင့္ ထုတ္တဲ့စနစ္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမ ျပန္႔၊ ေတာင္တန္း၊ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသေတြအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ တယ္။MPS စနစ္မွာ ေရဒီယိုလိုင္းFM ေတြ အားလံုးပါ နားဆင္ႏုိင္ ေအာင္လို႔လုပ္ထားတယ္” ဟု ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမဏီလီမိတက္ မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။DTH စနစ္ကိုသံုးစြဲရန္အတြက္ DTH ၿဂိဳလ္တု စေလာင္းအေသး (75 cm/ ၂ေပခြဲခန္႔စေလာင္း) ၊ စေလာင္းထိပ္ဖူး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ၿဂိဳလ္ တု႐ုပ္သံဖမ္းစက္၊ Play TV ႐ုပ္သံ လိုင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေသာ Smart Card မ်ား လိုအပ္ၿပီး၊ MPS စနစ္ကို သံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ မွာမူ MPS ၿဂိလ္တုစေလာင္း (1.2 cm) ၊ စေလာင္းထိပ္ဖူး၊ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ ၿဂိဳလ္တု႐ုပ္သံဖမ္းစက္၊ ႐ုပ္သံလိုင္းအတြက္ Smart Card? BUC? User Ter- mial တို႔လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။”သံုးစြဲသူေတြ သံုးစြဲတဲ့ေနရာ မွာ ၾကည္လင္ျပတ္သားေစဖို႔ အတြက္ ျမန္မာကိုစင္တာထားတဲ့ Thaicom ၿဂိဳလ္တုကေနဖမ္းယူ လႊင့္ထုတ္မွာပါ။ ရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္လည္း စေလာင္း ေတြ တပ္ဆင္ေပးသြားမွာပါ။ ကိုယ္စား လွယ္ေတြေခၚၿပီးတာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေအာင္ အျမန္ ဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။၄င္းစနစ္မ်ားအတြက္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေခၚယူ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ငန္း မ်ား၌လည္း ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မ်ား ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၄င္းစနစ္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္တြင္ စမ္း သပ္ထုတ္လႊင့္ကာ တတိယပတ္မွ စ၍ ပုံမွန္ထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ုပ္သံလိုင္း ၃ဝ ေက်ာ္ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ ၅ လိုင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ DTH ႏွင့္ MPS စနစ္မ်ား အတြက္ ကနဦးတပ္ဆင္ခႏွင့္လစဥ္ ေၾကးကိုမူ ညႇိႏိႈင္းလ်က္ပင္ ရွိေသး ေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစ လံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္း စနစ္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဆက္သြယ္ ေရး စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရတနာပံုတယ္ လီပို႔ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ေရႊသံလြင္ မီဒီယာကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက ္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
PN-029Admin
Admin

ေရးသားခ်က္မ်ား : 31
Start Date: : 2010-06-12

http://myitkyinaonline.4rumer.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum